G

A

R

D

E

S

H

G

A

R

A

N

  • gatofair.ir
   سامانه جامع تور های نمایشگاهی
  • visadesk.ir
   سامانه جامع خدمات ویزا
  • gatofly.ir
   سامانه جامع خدمات حمل و نقل
  • gatotrip.ir
   سامانه جامع تور های ایران گردی
 • رزرو آنلاین

  پرواز های سیستمی و چارتری و بیش از 10000 عنوان تور

  پشتیبانی

  24 ساعته
  در هفت روز هفته

  جامع ترین پلترفرم

  سامانه فروش آنلاین خدمات گردشگری

  ربع قرن تجربه

  صادقانه در ارائه خدمات گردشگری

  اپلیکیـشن گردشگـران

  آژانسـی در جیب شمـا

  با دانلود اپلیکیشن گردشگران، به راحتی می توانید به خدمات ما دسترسی سریع داشته باشید.

  با یک تیر 5 نشان بزنید

  (GATO)

  Gardeshgaran Tour Operator

  اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪ آنلاین ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮي

  درباره ما

  ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از دو دﻫﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﺧﺸﺎن در ﺑﺮﮔﺰاري ﺗﻮرﻫﺎي ﺳﯿﺎﺣﺘﯽ و ﺗﺠﺎري، اﻓﺘﺨﺎر دارد ﺗﺎ در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺗﻮرﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸگاﻫﯽ ﺧﻮد، ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠــﺮي ﺗﻮرﻫﺎي ﻧﻤـﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﻨﮕــﺮه ﻫﺎ و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﯾﯽ و آﺳﯿـﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده و آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎري در زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺰام ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﺠﺎري، ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﺎي و آﻣـﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. هم اکنون این شرکت با اتکا به بیش از دو‌ دهه تجربه و بکارگیری بهترین و زبده ترین نیروهای متخصص، زیر ساختهای ‌های لازم برای پیاده سازی طرح جامع گردشگری آنلاین (OTA) خود را مهیا نموده و با سرمایه‌گذاری در بخش‌های اصلی این صنعت شرایط راه اندازی یک مولتی برندینگ آنلاین در صنعت گردشگری را فراهم آورده‌ است تا با دسترسی سریع، بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه نماید و سایت رزرواسیون صدور بلیط، برند آنلاین آژانس هواپیمایی گردشگران در زمینه صدور بلیطهای هواپیما، قطار و‌اتوبوس میباشد.